ГРАДЪТ: Георги Андонов: Знам какво трябва да направя като кмет!

Георги Андонов е роден на 03.04.1984 г. в Гоце Делчев. Един от най-младите народни представители – член на 41, 42 и 43 Народно събрание от групата на ПП ГЕРБ. Член е на Комисията по земеделието и храните в Парламента, както и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Кандидатът за кмет на община Гоце Делчев има амбицията да направи гражданите водещ фактор в управлението на общината.

– Г-н Андонов, започна ли вече предизборната кампания в Гоце Делчев?

– За мен няма някаква рязка граница между времето преди и след началото на кампанията. Аз и досега работех активно за Гоце Делчев като депутат от Благоевградския регион – използвал съм всички възможности, които имам, за да помагам на хората за разрешаването на проблемите им.

Всъщност именно това е едно от нещата, които ми дава увереност да се кандидатирам за кмет на Общината – винаги съм водел открит диалог с хората, познавам добре проблемите им и съм уверен, че знам точно как да ги реша. Без да им губя времето. Без да губя времето на община Гоце Делчев.

– Звучите убедено – кое Ви мотивира да се кандидатирате за кмет и защо мислите, че хората биха Ви подкрепили?

– Вярвам, че мога да бъда много по-полезен на родния си град като негов кмет. Знам добре къде са проблемите му, чиито решения са отлагани дълго време по една или друга причина. И най-важното – имам много ясна визия за управлението на община Гоце Делчев. Не просто знам какво трябва да се направи, но и как във времето да се случи. Което е също толкова важно.

Активната подкрепа, която получавам, ми дава увереност. Когато се занимаваш толкова време с политика, а хората те насърчават да продължаваш, значи си на прав път. Много съм им благодарен за което.

– Вие сте от активните депутати. Как бихте се „отчели” на избирателите в края на този парламентарен сезон?

– Старая се от действията ми да произлизат реални резултати за хората; да използвам лостовете, които имам, срещу несправедливости, от които страдаме всички.

За мен беше много важно приемането на промените, които предложих в Закона за водите, с които най-накрая се прави решителна крачка в посока ограничаване на незаконния добив на инертни материали. Това е проблем, който не намираше решение дълго време и който същевременно нанася поражения, при това сериозни поражения от екологична гледна точка.

С промените в Закона контролът върху процеса ще бъде изцяло в ръцете на областните управители. От една страна, изземане на материал ще се осъществява само когато това е необходимо за поддържането проводимостта на речните легла и само с договор след обществена поръчка, възлагана и контролирана от областния управител.

Събраното количество наносен материал ще се депонира, количеството му ще бъде измервано, след което ще се продава отново чрез търг. Всички средства, събрани от инертните материали, ще бъдат използвани за почистването им, като превенция на наводненията и с цел опазване на речните корита, а не както ставаше досега – да отиват в общия бюджет. По този начин се гарантира изцяло интересът на държавата, тъй като, от една страна, няма как да се изземе нерегламентирано количество инертен материал и това е важна стъпка в посока превенция срещу преливането на реките.

С колеги от ГЕРБ също така внесохме и законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), чиято цел е да премахне една отдавна залегнала несправедливост – че когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред разноските по изпълнителното дело, след това лихвите и най-накрая главницата.

Статистиката е повече от показателна – в повечето случаи докато длъжникът се чуди какво да прави с блокирани фирмени имоти, банкови сметки и лично имущество, главницата по кредита стремглаво трупа лихви. А средствата отиват предимно за покриването на разноски по делото. Това, което предожихме, е погасяването да става в обратен ред – „Когато изпълнението не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най-напред ГЛАВНИЦАТА, след това ЛИХВИТЕ и най-после РАЗНОСКИТЕ”.

Немалко са и конкретните проблеми в избирателния ми район, с които се занимавам – това е и основният ми ангажимент – без да го правя публично достояние. Диалогът с хората е особено полезен в това отношение – по време на приемните дни те идват с конкретни проблеми, които в повечето случаи не са намерили решение, макар и след редица жалби, молби и т.н. Говорим за проблеми като мудно обслужване в различни институции, труден или липсващ диалог с общинската администрация по различни казуси и т.н. Тези неща остават извън „светлините на прожекторите”, но вярвам, че правят живота на хората една идея по-добър.

– Имахте и една идея, която доста хора определиха като „революционна” – 16-годишните да могат да гласуват…

– Идеята ми е както революционна, така и провокативна. Основната цел на това предложение бе да провокира дебат за участието на младите хора в обществения и политически живот на страната. Всички знаем, че това участие е сведено до минимум, както знаем и че подрастващото поколение е до голяма степен апатично към темите, свързани с политика, избори и т.н. За това не можем да търсим вината у тях – тя е у тези поколения наред политици и управници, които направиха тази сфера отблъскваща за младия човек. У тези, които с действията си направиха така, че младежите да не искат дори да отидат до избирателните урни, камо ли да се ангажират с политика активно.

Въпросът не е обаче решаването на този проблем да остане на ниво обсъждане, а да се предприемат необходимите мерки, така че да се стимулира участието на младия човек. Процесът започва с това той самият да осъзнае колко важно и определящо в неговото активно включване.

– И все пак – скоро започва предизборната кампания. Каква ще бъде Вашата кампания, на какво разчитате в състезанието с настоящия кмет, което няма да е леко – той управлява вече 20 години.

– Кампанията ми ще бъде изцяло позитивна; такава, каквато отговаря на действията ми по принцип – аргументирана, с конкретно пставени цели и приоритети. Вярвам, че именно на младите хора в политиката се пада задачата да сложат край на празното говорене и да бъдат по-ангажирани с конкретни срокове, както и да следят за изпълнението им. А смятам, че именно това липсва в община Гоце Делчев.

Разчитам на стабилен екип, на силна гражданска квота. Гражданите трябва да имат активно участие в управлението на общината, защото много често именно те са тези, които по-добре могат да дефинират проблема и да предложат неговото решение – по-бързо и ефективно от самите политици.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене