Община Разлог предоставя услуги в домашна среда на хора в нужда

Красимир Герчев

65 души с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, деца, самотни и социално слаби се обслужват от 33 домашни санитари и детегледачи по проект на Община Разлог „Грижа в семейна среда”.

Община Разлог поиска удължаване на срока на проекта с 1 месец, което означава, че дейностите по него ще продължат до 23 април, поясняват от пресцентъра на администрацията.

Проектът „Грижа в семейна среда” създаде Звено за услуги в домашна среда, което да разшири дейността на ОП „Домашен социален патронаж” гр. Разлог, като предостави по иновативен начин два типа почасови услуги в домашна среда – за помощ при комунално-битови дейности и за лична помощ. Проектът обхваща населението на  град Разлог  и  селата Баня, Бачево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско, Годлево и Елешница.

„Успешно постигаме заложените цели по проекта, като създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация на територията на община Разлог. Предоставянето на социални услуги на лица с трайни увреждания в домашна среда е подкрепа както за самите лица, така и за зависимите членове на семейството и това ще даде възможност за активното им участие в социално-икономическия живот на общността. Освен това се  предотвратява настаняването в специализирани институции на лица с трайни увреждания и включването на голяма група хора в реална трудова заетост.”, коментира инж. Красимир Герчев кмет на Община Разлог.

Проектът „Грижа в семейна среда” изпълнява стратегическата цел на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” за подобряване качеството на живот на хората с увреждания за социалното им включване и стремежа на България да достигне равнище на високо качество на живот и по-високи доходи на семействата, в които има лица с увреждания.

dariknews.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене