Узакониха Министерството на туризма

парламента

Депутатите  одобриха Закона за изменение на Закона за туризма на второ четене. Законът урежда функционалната компетентност и правомощията на министъра на туризма като орган на изпълнителната власт, провеждащ държавната политика в областта на туризма.

Причините за промените в Закона за туризма идват след преобразуването на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в три отделни министерства.

E79 News

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене