ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

обществени-поръчки

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Областният управител на Област Благоевград обявява обществена поръчка за услуга чрез публична покана с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ЗА 2015 Г. В ЗОНАТА НА ГКПП КУЛАТА ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ЗЛАТАРЕВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ИЛИНДЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО и ГКПП СТАНКЕ ЛИСИЧКОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД“

Подробна информация и документация може да бъде получена на сайта на Областна администрация Благоевград http://www.bl.government.bg/bg/2014-09-03-10-38-54 .

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене