Мария Габриел: Трябва да се стремим към прозрачност в преговорите за споразумение със САЩ и защита на данните на европейските граждани

Мария Габриел

Споразумението е политическа възможност за напредване по въпроса за визовата реципрочност между САЩ и България
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент разисква проектостановището относно препоръките до ЕК във връзка с преговорите относно трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ). Мария Габриел, ръководител на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП, е докладчик на групата по становището, като позицията й е за договаряне на балансирано и всеобхватно споразумение, изготвено чрез прозрачен процес. В момента преговорите между ЕС и САЩ продължават до постигане на споразумение, което ще доведе до създаването на най-голямата в света зона за свободна търговия.

Мария Габриел открои няколко аспекта, които следва да останат приоритет при преговорите за сключване на споразумението. Първо тя приветства усилията за прозрачност, подчертавайки, че откритият диалог ще даде шанс за постигане на балансирано и приемливо за всички споразумение.

На следващ ред повдигна въпроса за защитата на личните данни, който в момента е изключен от преговорите. „Споразумението не трябва да отслаби по никакъв начин съществуващите правила на ЕС за защита на данните, за неприкосновеност на личния живот.”, заяви зам.-председателят на Групата на ЕНП.

По отношение на механизма за решаване на спорове между инвеститорите и държавата, Мария Габриел подчерта неговата необходимост за гарантиране на справедливо третиране на европейските инвеститори. Въпреки това тя подчерта важността да се мисли за неговото подобряване, така че да се предотвратят злоупотреби в системата, да се осигури прозрачност на процедурите и достъп на всички инвеститори, вкл. малки и средни предприятия, и да се гарантира независимостта на арбитрите.

Накрая Мария Габриел напомни важността на споразумението за България. „Европейският парламент винаги сме защитавали принципа на реципрочност, когато говорим за визите. Ето защо настоявам при преговорите да се повдигне въпроса за визовия режим между САЩ и България. Това няма да бъде прецедент, защото вече имаме примера с Чехия при сключването на споразумението между ЕС и Канада. Поставянето на въпроса на масата на преговорите ще ни позволи да защитим нашите европейски принципи и ценности”, заключи ръководителят на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене