75-г. билкар от Сандански Ст. Дебренлиев: През 1979 г. купих първата си плоча с македонска музика, имам най-богатата колекция на Балканския полуостров – 3600 песни

билкар

75-годишният билкар, колекционер на македон­ски песни и кактуси, Стоян Дебренлиев от Сандански от 50 години разделя Времето си на трите си любови. От малък събира билки. През 1979 г. се запалил по македонската музика, а 30- годишен започва да отглежда кактуси. Гордее се корена си от китното планинско селце Любовка, об­щина Сандански.

 

–              Г-н Дебренлиев, каква е тайната ре­цепта за това да жи­вееш 50 години с трите си страсти – билкарство, колек­циониране на маке­донска музика и от­глеждане на какту­си?

–              Искам да кажа, че е много лесно, когато всичко се прави с любов. Моята слабост беше билкарството. После се пристрастих към маке­донските песни. Смея да твърдя, че имам най- голямата фонотека на Балканския полуостров. Кактуси започнах да отглеждам, когато бях началник снабдяване към коопериия „Казепов“. Имах възможност да обикалям цяла Бълга­рия и носех кактуси от­всякъде. Те не са каприз­ни и най-хубавото е, че сред тях има такива, които цъфтят целого­дишно.

–              Напоследък хора­та започнаха да се доверяват на лече­нието с билки. Мно­го ли билки виреят в нашия край?

–              Имам 5-6 книги за билките, много съм про­чел и много съм научил от тях. В нашия район виреят жълт канта­рион, мента, мащерка, бял равнец, жълт рав­нец, водна мента, гинко билоба…

–              Какво лекуват те?

–              Жълтият канта­рион се използва за ре­гулиране на кръвното

–              налягане и нервната система. Червеният кантарион е по-силен от жълтия, намира се по-рядко, и той се пол­зва за лечение на нер­вната система. Мен­тата успокоява, дей­ства също при главобо­лие. Мащерката, бе­лият и жълтият рав­нец също са успокоява­щи билки. Водната мен­та е най-ефикасна при камъни в жлъчка и бъб­реци. Гинко билобата е най-известната билка в целия свят. Регулира

–              кръвното налягане, из­ползва се за лечение на мозъчни заболявания, влияе на сърдечносъдо­вата система и много други.

–              Къде могат да се намерят тези бил­ки?

–              Можете да ги наме­рите в района на с. Ласкарево, в подножието на Пирин планина, има ги и край селата Горна Сушица, Любовка, Бождово, Цалим.

–               Кога започва бра­нето на билките?

–              На Еньовден започ­ва събирането на билки­те. Но някои от тях се събират и по-рано, та до късно есента. Много от билките се събират от ранна сутрин до из­грев слънце. Има обаче много бракониери, кои­то унищожават билки­те, и затова от година на година все по-труд- но се намират.

–              Какво бихте по­съветвали хората, как да берат билки и как да ги съхран­яват?

–              Билките се берат по време на цъфтеж и се сушат на сянка. Това е задължително, за да мо­же да се запазят качес­твата им.

–              Според Вас билки­те лекуват ли?

–              Лекуват, разбира се. С билки съм помогнал на много хора. Лекувал съм хора с камъни в бъбре­ците от Сандански, Си­листра, Перник. Аз ком­бинирам билките. Правя от тях и мазила против ставни забол­явания. Хората вярват в билколечението. Дока­зателство за това е, че се връщат отново.

–              Казахте, че ко­лекционирате маке­донска музика, как започна това?

–              Започнах много от­давна, през далечната 1979 година, от първо­то ми посещение в Струмица. Тогава ку­пих първата си плоча с македонски песни с из­пълнения на Никола Ба- дев, Васка Илиева, Але­ксандър Сарийски, Ки­рил Манчевски. С тях и много други лично се познавам. При мен у до­ма са идвали певецът с кадифения глас Емил Ристосков, Румяна По­пова, Ваня Найденова, Росица Пандова, Васко Лазаров и много други.

–              Колко песни наб­роява колекцията Ви?

–              Имам най-добрите македонски песни. Око­ло 3600 са, записани на дискове, касети и видео­касети. Имам и много от старите плочи, но не ги използвам. Техни­ката остаря.

–              Любима песен и любим изпълнител имате ли?

–              Една от песните е на любимия ми изпълни­тел Емил Ристосков „Тръгнах да ода на ни­ва“. Много харесвам и Янко Неделчев, и Иван Гоцев.

–              Отглеждате и кактуси, колко има­те в момента в дома си?

–              Преди 3 години имах богата колекция от 450 вида кактуси. Намалих ги на 100, тъй като вре­мето не ми позволява да се занимавам с тях. Ве­че годините се натру­паха и отделям повече време за разходки и сре­ща с приятели. Вярно, билките са моята сла­бост. Македонските песни ме успокояват. Сред кактусите ми е приятно, но е нужно чо­век да контактува и с хора.

Вестник „Струма“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене