Бъдещи лесовъди се запознаха със съвременни технологии за обработка на семена и производство на фиданки

Студенти и преподаватели от Лесотехническия университет посетиха горския разсадник в с. Локорско, управляван от ЮЗДП ДП и ТП „ДГС София“. За поредна година посещението беше част от практиката по горски култури на студентите от специалност „Горско стопанство“ в ЛТУ и предостави възможност на бъдещите лесовъди да се запознаят със съвременни технологии за обработка и съхранение на семена, производство и отглеждане на контейнерни, и семенищни фиданки, прилагани на територията на разсадника.

По време на посещението беше представена информация за изпълняваните от предприятието природозащитни проекти, както и за новите инсталации за производство на контейнерни фиданки в разсадник „Край града“ в Гоце Делчев и инсталация за добив и обработка на семена от иглолистни видове в семедобивната база на „ДГС Разлог“, изградени през 2023 г. от ЮЗДП ДП с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда“ – 2014-2020.

През последните години ЮЗДП има водеща роля на национално ниво по внедряване на нови технологии за разсадниково производство и възобновяване на горите, което бе потвърдено и от преподавателите в ЛТУ. В края на посещението бяха обсъдени идеи за включване на нови обекти в програмата на ежегодната студентска практика по горски култури в бъдеще, включително посещение на новоизградените от ЮЗДП мощности и създадените по различни проекти горски култури на територията на предприятието.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене