Административният съд в Смолян остави без разглеждане две жалби на Георги Йочев относно решения на Общинския съвет

Административният съд в Смолян остави без разглеждане две жалби на Георги Йочев, част от екипа на листата „Нашият град“ на последните местни избори. С тях той оспорваше Решения на Общинския съвет, касаещи разходване на месечните обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците и План сметката за размера на такса битови отпадъци за т.г.
С определение №357 от 11 март т.г., Административният съд оставя без разглеждане жалбата на Йочев срещу Решение №33 на Общинския съвет в Смолян за „Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл.60, ал. 2, т.1 е 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Магистратите прекратяват производството по административно дело №57 от 2024 г. по описа на съдебната инстанция.

С друго определение №394 от 19 март т.г., Административният съд оставя без разглеждане друга жалба на Георги Йочев срещу Решение №32 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет в Смолян относно одобрената План сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територията за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2024 г. Административният съд прекратява производството по административното дело №56 по описа на съда.

По повод изявлението на общинските съветници от групата „Нашият Смолян“, че Административният съд е отменил промените в Наредбата №2 за местните такси и цени на услуги, взета с решение на Общински съвет – Смолян от 21.12.2023 г., Община Смолян уточнява, че ще обжалва в законовия срок пред ВАС решението на Административния съд. Докато се произнесат върховните магистрати цените по тази Наредба остават непроменени.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене