МВР пуска нови 20 електронни административни услуги

Министерството на вътрешните работи обяви, че ще предоставя нови 20 електронни административни услуги. Така общият им брой ще нарасне до 74, съобщават от МВР.

Освен това е предвидено да бъдат подобрени и улеснени процесите по заявяването и обработката на съществуващите услуги, като ще се намали съществено административната тежест за хората и бизнеса, поясняват от ведомството.

В рамките на извършеното надграждане на системата потребителите й ще могат да проверяват своите връчени и невръчени фишове, наказателни постановления или споразумения и да ги заплащат онлайн без начисляването на допълнителни такси. За улеснение на ползвателите, тези справки ще могат да се правят по различни критерии – ЕГН, номер на лична карта или свидетелство за управление.

МВР е предивило и възможността гражданите да могат да попълват и подават по електронен път декларация за изгубени, откраднати, повредени и унищожени документи за самоличност. Разработени и интегрирани са електронни услуги, свързани с контрола на общоопасните средства, в това число издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия № 777 в ИИСДА.

Автоматизирането на процесите по предоставяне на услуги за потребителите създава възможност за осигуряване на електронен обмен на информация между гражданите, бизнеса и структурите на МВР и изпълнява изискванията на Закона за електронно управление и европейските стандарти на работа.

Към момента се извършват тестове на системата и е необходимо технологично време до въвеждането в експлоатация на пълната функционалност на надградените услуги. До приключването им са възможни временни неудобства при работа с Портала за електронни административни услуги на вътрешното министерство, уточняват от МВР.

Развитието на Портала за електронни административни услуги на вътрешното ведомство е реализирано през изминалата година в рамките на проект, финансиран с 1 478 418.00 лв. с ДДС, по ОП „Добро управление“.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене