Край: Чужденците вече могат да купуват земя в България

Решението е само за граждани на Европейския съюз

Падна и последната пречка за гражданите на Европейския съюз да придобиват земеделска земя в България.Това стана 17 години след приема ни в ЕС, след като съдът в Люксембург отмени и последното ограничение.

Всички пречки за това трябваше да отпаднат още през 2014 г., но вместо това, с промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) в разрез с Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) държавата постави нова бариера, пише „Лекс“. Това стана с приемането на текст в ЗСПЗЗ, който предвижда: „Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години“. Това правилото не се прилагаше само при наследяване по закон.

В четвъртък обаче Съдът на ЕС постанови, че европейските норми не допускат „правна уредба на държава членка, по силата на която придобиването на право на собственост върху земеделски земи, намиращи се на нейна територия, да е обусловено от изискването придобиващият земя да е пребивавал повече от пет години в тази държава членка“.

До днешното решение на СЕС се стигна заради преюдициално запитване от Районния съд в Бургас. То е по дело на австриец срещу сина на негов приятел българин за три ниви в бургаско.

Петър Бойчев

dnes.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене