Продават на търг имот на железниците в Добринище

Правителството одобри продажбата на недвижим имот, собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Имотът се намира на територията на град Добринище, община Банско, област Благоевград. Продажбата ще се осъществи чрез търг с тайно наддаване, с начална цена, не по-ниска от определената, съгласно изискванията на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Приходите ще се използват за финансиране на годишната програма за поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура.

.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене