инж. Венелин Трошанов: ,,Има изключително важни неща за града, които от години се неглижират и не попадат в предизборните обещания и програма на кандидат кметовете. Време е!“

04.09.23г. Поредицата от земетресения /11 на брой/, усетени както в Симитли, където е епицентърът, така и в Благоевград, трябва да послужат на управляващите като ,,аларма за събуждане“ и предприемане на адекватни и навременни действия, осигурявайки безопасността, здравето и спокойствието на гражданите.

05.09.23г. Проливните дъждове предизвикаха потоп по Южното Черноморие. Опустошителното бедствие взе жертви. Редица населени места са под вода. Не спират сигналите за затворени пътища, компрометирани мостове, наводнени улици и излезли от коритата си реки. Обявено е бедствено положение.

6.09.23г. Ден на траур в Община Царево в памет на жертвите на потопа.

Земетресение, обилни и поройни валежи, са природни явления, които по своята същност и мащаби, могат да бъдат разрушителни, което от своя страна застрашава и заплашва здравето и живота на хората, и може да доведе до жертви, значителни материални щети. Тези явления са в по-голямата си част неподлежащи на контрол от страна на човека. Човекът, притежаващ необходимия управленски инструментариум, може да положи усилие да предвиди и предотврати такива бедствени ситуации.

Въпросът, който изниква и трябва да бъде зададен на управляващите е какво се случва с укрепването на свлачищно-срутишния район по пътя за Картала?  Свлачищно-срутищния участък е с дължина малко над 500 метра и се намира върху хълм със стръмни откоси. Като цяло този масив е засегнат от смесена система от пукнатини и разломи, които дават отражение върху устойчивостта на терена особено в сеизмични условия, в периоди на валежи или снеготопене.

Имате ли представа, след поредицата от земетресения, с оглед настъпващата есен и предстоящите обилни и поройни валежи, каква е вероятността от активиране на срутището?

Припомням, че укрепването на свлачищно-срутишния район по пътя за Картала е проект, за който с постановление на Министерски съвет, на община Благоевград бяха отпуснати почти 5 млн. лева, през 2021г.

Цялата техническа документация мина през мен като заместник-кмет по строителството, по времето на Румен Томов. Изготвянето на техническата експертиза беше възложено на най-добрия специалист в България – доц. Кирил Ангелов, на база на която беше проведена обществена поръчка през 2021г. Самият проект е от изключително значение, защото опасността от активиране на срутището е голяма, масива е неустойчив.

Управляващите трябва да предприемат спешни мерки по изпълнение на мероприятията, предписани от специалистите още през 2021г.

Има изключително важни неща за града, които от години се неглижират и не попадат в предизборните обещания и програма на кандидат кметовете.

Да припомня, уважаеми (кандидат) управляващи, решения за превенция от наводнения:

  • нужда от периодични проверки на подпорните стени на река Бистрица;
  • корекция на всички дерета и поддържането им в състояние, което да провеждат максимално водно количество;
  • отделяне на дъждовната канализация от битовата, с което ще се облекчи натоварването на пречиствателната станция, също така ще се намали вероятността от аварии;
  • редовно почистване на съществуващите дъждоприемни шахти и направата на нови такива.

Нещата, за които алармирам са крайно необходими за Благоевград!

Това, че до момента не се е случило, не означава, че няма да се случи!

От нас зависи да положим усилия, ресурс, конкретни, навременни решения и действия, за да защитим града и съгражданите ни от опасност!

Време е!

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене