Община Разлог ремонтира частично читалището в с.Баня

Община Разлог извърши частичен ремонт на сградния фонд на Народно читалище ,,Просвета-1908″ село Баня. Ремонтът обхвана укрепване на козирката на читалището и частично освежаване на външната фасада.

Като част от инициативата “Безопасна и здрава среда” Община Разлог монтира и парапет на входа, предоставяйки достъпна среда до читалището и библиотеката на хора в неравностойно положение.

Своевременно, Община Разлог приключи и ремонта на сградата на бившата „Ритуална зала“ в село Баня, където занапред ще се помещава Музейна сбирка. С подкрепата на Община Разлог в помещението бе сменена дограмата, направена бе нова мазилка, подменена бе ел. инсталацията и бяха монтирани нови осветителни тела.

През изминалите месеци Община Разлог отремонтира също: водосточна мрежа и част от покривната конструкция, като същевременно изгради и допълнителна козирка на входа на читалището.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене