Ученици проведоха състезание по колоездене в Дъбница

В парка на с. Дъбница се проведе традиционният за ОбУ „Христо Ботев“ празник по БДП и колоездене. В него учениците демонстрират майсторско управление на велосипед и познания по Правилника за движение по пътищата. И тази година участват и деца от подготвителна група на ДГ „Пролет“, с. Дъбница. Участниците бяха разделени в 5 възрастови групи.

Всеки участник трябваше да премине по определен маршрут с различни препятствия и накрая да отговори на въпрос от Правилника, зададен от журито. За победителите от всяка група имаше награди и грамоти.

Паузите между възрастовите групи бяха запълнени с музикални и танцови изпълнения от ученици.

Празникът завърши с голямо училищно хоро в парка.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене