В Гоце Делчев се проведе дискусия по правата на човека

Община Гоце Делчев проведе двудневна публична дискусия на тема „Правата на човека и социалния контрол“. В нея участваха педагогически съветници и ученици от училищата в гр. Гоце Делчев, които имаха възможност да придобият по-добро разбиране за правата на човека чрез водене на диалог и дебати, комуникиране на социални послания както и ангажирането им със социални каузи.
Надеждата е младите хора в общината да бъдат вдъхновени да използват диалогичния начин на общуване, тъй като това означава честност, разбиране и уважение към другите, което е основа за създаването на безопасни и позитивни отношения във всички сфери на живота.
Събитието се реализира по проект „Правата на човека през обектива“ – ACF/813 изпълняван от Фондация „Партньори – България“ в сътрудничество с Академия по права на човека – Норвегия и община Гоце Делчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене