Търси се изгубена диплома!

Съобщение за изгубена диплома!

Диплома, серия А-96, номер 0040252, издадена на 26.06.1996 г. на Магдалена Хутманова, да се счита за невалидна!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене