Плащат чак през март инвалидните пенсии на хората със забавен ТЕЛК

Изплащането с удължен срок на пенсии за инвалидност по списъците на Министерството на здравеопазването ще се извърши през първата половина на март. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов, в която настоява да се предприемат необходимите действия за възобновяване на всички забавени плащания към хората с увреждания.

Поводът са многобройните жалби от граждани, които сигнализират институцията на омбудсмана, че след последните промени в Закона за хората с увреждания, които са в сила от 25 януари т.г., е хаос, защото няма реални действия от отговорните органи, което води до невъзможност засегнатите да получат полагащите им се средства.

С преходни разпоредби в Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, в сила от 29.01.2023 г., се регламентира, че служебно се възобновяват правата (пенсии за инвалидност и/или добавки за чужда помощ) на лицата с изтекъл срок на експертното решение, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на закона, когато е налице забавяне в медицинската експертиза.

Информацията за тези лица бе получена от Министерството на здравеопазването (МЗ) в Националния осигурителен институт (НОИ) на 13 февруари 2023 г. в законоустановения срок. До 20-о число се очаква и списък на лицата, за които към момента на генериране на списъците не е определена дата за преосвидетелстване. В изпълнение на закона НОИ ще изплати пенсиите и добавките по получените от МЗ списъци с удължен срок през първата половина на март 2023 г.

Ще се възстанови и продължи изплащането на следните видове пенсии и добавки:

Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване
Лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест
Лична пенсия за военна инвалидност
Лична пенсия за гражданска инвалидност
Социална пенсия за инвалидност
Наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз основа на определен в ЕР на ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
Добавка за чужда помощ

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене