Променят дългосрочния общински дълг за ремонт на Домът на културата в Гоце Делчев

Кмета на Община Гоце Делчев, Владимир Москов, покани днес жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и местната общност за участие в обществено обсъждане на предложение за изменение на дългосрочен общински дълг, поет за финансиране на проекта „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“. За поетия дългосрочен общински дълг бе проведено обществено обсъждане през м.февруари 2021г. Общински съвет гр.Гоце Делчев тогава даде съгласие за поемането на дълга с Решение от 28.04.2021г. Целта на поетия дългосрочен общински дълг е за финансиране част от допустимите дейности по проекта, който се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Предмет на изменението на дългосрочния общински дълг е увеличаване размера на дълга по сключения договор за кредит от 2 185 672 лева на 2 990 612 лв. Всички останали условия по поетия дългосрочен общински дълг не се променят и остават в сила, така както са одобрени от Общински съвет гр.Гоце Делчев с решението от 28.04.2021г. Целта на увеличението на размера на дълга е осигуряване на необходими допълнителни средства за успешното реализиране на проекта: за финансиране на собствено участие на община Гоце Делчев и инфлационна добавка по сключения договор за СМР, на основание Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета на 27.09.2022г. Домът на културата в Гоце Делчев бе открит през 1989 г. и от тогава до този момент по него не са извършвани никакви ремонтни дейности поради което функционирането на тази институция бе невъзможно да продължи. Реализирането на проекта „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев гарантира разрешаването на този дългогодишен проблем за общината.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене