Срещите в тристранен формат бизнес – училища – институции продължават в Петрич

Поредните разговори се състояха  между представители на бизнеса, директори на училища, община Петрич, началника на РУО – Благоевград и дирекция „Бюро по труда“. Тази среща е продължение на проведена в същия състав по-рано, на която бяха набелязани конкретни задачи за изпълнение. Една от тях е основните училища да заложат в час на класа посещения на учениците в предприятия, за да се запознаят с естеството и начина на работа.
Графиците за това са готови за прогимназиален курс, откъдето да се започне с професионалното ориентиране, залагайки на професиите, които реално се търсят на пазара на труда в община Петрич.

Представители на бизнеса предоставиха обобщена информация в кой отрасъл какви специалисти са необходими, която вече е изпратена на вниманието на професионалните училища. Бизнесът предлага утвърждаването на нови специалности, които да бъдат широкоспектърни, за да отговорят на търсенето на кадри. Началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов се ангажира с цялата логистика относно предложенията за нови специалности, последващото им утвърждаване и въвеждане на дуалното обучение и в други училища. От тук насетне предстоят по-тесни срещи между бизнеса и училището, в което има специалности близки до работата в даденото предприятие, за уточняване на подробностите. Процесът е дълъг, но ако не започне, няма да има и резултат. Около това се обединиха участниците в срещата.

Час преди началото й беше открит и нов кабинет за професионална подготовка в СУ „Антон Попов“, Петрич. Кабинетът разполага с необходимото оборудване за практическа дейност по професия „Оператор в производството на облекло“. СУ „Антон Попов“ е първото в община Петрич и единственото все още в страната, което въведе дуалната форма на обучение.
„С новия кабинет продължавате да надграждате, което е радостно. Положените усилия са видими в резултата и днес. Вашите ученици ще имат възможност да се реализират след завършване на средно образование в избраната професия. Бизнесът в Петрич има нужда от кадри“, каза кметът Димитър Бръчков.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене