Вечерни новини! Съдим по-лесно нелоялни търговци

Разглеждат жалбите по-бързо, проверяват за конфликт на интереси

Санкциите стават по-високи

Потребителите ще могат по-лесно да подават колективни искове и да съдят нелоялни търговци от повече области. Това ще стане възможно, ако бъде приет новият закона за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, който е пуснат за обществено обсъждане.

С него въвеждат нови области, в които потребителите могат да защитят интереса си като пътуване и туризъм, защита на данни, финансови услуги, енергетика, телекомуникации и други. Именно общите клаузи на туристически агенции са сред сферите, от които клиентите се жалват най-много. Клиентите се жалват например от допълнителни разходи, които не са предварително обявени и от нелоялни практики, при които обещанията и реалното изпълнение се разминават. Освен това и повече организации, а не само сдруженията на потребителите ще имат право да предявяват искове за обезщетение за вреди. Такива искове ще може да завежда и Комисията за защита на потребителите.

Със закона се въвежда възможност съдът да извършва контрол за конфликт на интереси при предявяване на колективен иск за обезщетение.

Освен това осъдените компании ще трябва да уведомят своите клиенти за всяко съдебно решение, чрез което се спира практика, приета за нелоялна. Ускорява се и разглеждането на груповите жалби. Освен това съдебно решение, с което се установява нелоялна практика на търговец ще може да се използва като доказателство от потребителите при следващи искове, включително и ако решението е взето в друга страна-членка на ЕС.

Проектът предвижда и спиране на давностните срокове за предявяване на колективен иск за обезщетение до влизане в сила на окончателното решение на съда за нелоялна търговска практика. Увеличава се и размерът на санкциите за неспазване на съдебни решения.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене