Община Разлог обявява конкурс за длъжността “Специалист-еколог“

Община Разлог обявява конкурс за длъжността: “Специалист-еколог“, отдел
“Екология, чистота и земеделие“, дирекция “Икономически дейности,
благоустрояване и екология“.
Специалистът ще има за задача да подпомага осъществяването на дейности,
свързани с опазване на околната среда на територията на община Разлог.

Изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията,
както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за
заемане на съответната длъжност, като се посочват съответните
разпоредби, предвиждащи специфични изисквания, са минимални. Кандидатите
трябва да притежават средно образования, трудово правоотношение, като
професионален опит не се изисква, а висше-професионално направление
“Екология и опазване на околната среда“ или „Право“ са предимство.

Конкурсът за мястото ще бъде проведен чрез тестове за познатията,
отностно професионалната област на длъжността и администрацията, а
последната част включва интервю.

Всички кандидати могат да заявят своето участие в конкурса в Центъра за
административно обслужване на Общинска администрация- гр. Разлог, а
крайният срок за подаване на документи е средата на месец август.

Крайният срок за подаване на документи e 15-ти август.

Подробна информация търсете в сайта на Община Разлог- категория ОБЯВИ.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене