Увеличиха броя на децата в детските градини в Благоевград

По предложение на кмета на Благоевград Илко Стоянов броят на децата в групите в детските градини ще бъде увеличен, като промените касаят предстоящата 2022/2023 учебна година. Целта е да бъде постигната по-голяма удовлетвореност спрямо желанията на родителите за прием в конкретни детски заведения.

Увеличението на броят деца в групи е различен за отделните детски градини, като е съобразенo с материално-техническата база и човешкия ресурс.
В Благоевград има общо 13 детски градини, в които Общината осигурява подходящи условия, възпитатели и дидактически средства за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца над нормативно утвърдения брой.

.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене