50 наказателните постановления са издадени в офиса на НАП в Смолян от началото на годината

Петдесет са наказателните постановления, издадени в офиса на Националната агенция по приходите (НАП) в Смолян за първите пет месеца на годината, съобщиха от Агенцията.

Общо 22–ма клиенти от Смолянско са си спестили по 20 на сто от наложени им санкции. Това стана възможно след влизане в сила на новата разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания от 23 декември 2021 г. Тя позволява при наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите да имат възможност да намалят размера ѝ с 20 процента, ако платят в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление. Въпреки подадените заявления, един смолянчанин не можа да се възползва от отстъпката, тъй като не е заплатил в срок сумата на санкцията.

Според новите правила за административно-наказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложената от НАП глоба или имуществена санкция, могат да платят 80 на сто от нейния размер в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановления. За целта те трябва да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална или офис на НАП. Ако не бъде подадено заявлението, нарушителите губят правото да се възползват от възможността да платят по-ниска санкция.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене