ЮЗДП откри нов водоем край с. Горна Брезница

След изграждането на водоем в землището на кресненското село Влахи, от днес функционира още едно съоръжение- край село Горна Брезница. Водоемът е в местността „Ивишник“ , на територията на ТП „ДГС Кресна“.


Проектът е на „Югозападно държавно предприятие” ДП към ДФ „Земеделие ” в изпълнението на подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от програмата за развитие на селските райони.
„Поставен е железобетонен мост, който издържа над 10 тона товар за преход на горски автомобили, готов е и пътят, който осигурява достъп до водоема” ,съобщи Юлий Сираков от ЮЗДП.

С помощта на изградените водоеми високо в планината, при потребност бързо ще могат да се черпят огромни количества вода. Идеята на изработката на тези водоеми е при възникване на пожари да бъде захранвана противопожарната техника за битка с огъня. Определените за целта места са в района на Кресненското дефиле. Припомняме, че преди години голям пожар засегна над 15 000 декара, основно гори.

Продължава и градежът на останалите водоеми, в района на селата Долно Осеново, Мечкул, Сухострел и землището на град Кресна. В района на Кресненското дефиле горите са с висок риск от пожарна заплаха.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене