Сдружение на Югозападните общини представя българските добри практики в областта на трансграничното сътрудничество на международни събития

Сдружение на Югозападните общини участва активно във втората партньорска среща по проект „Изграждане на партньорства за демократична Европа – BRIDGE“, финансиран по Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020, Направление 2 – Мярка 2.2 „Мрежи от градове“, която се провежда в Унгария.

Официалното посещение на делегацията започна с участие в церемония по откриване на българска чешма в 19-ти район на Будапеща -Кишпещ, в близост до училище и детска градина, в които учат български деца от местната българска общност. Чешмата бе открита от Негово превъзходителство – Посланикът на Република България в Унгария – г-н Христо Полендаков и кметът на Кишпещ – г-н Петер Гайда.

На последваща работна среща, кметовете на общините Кишпещ и Костинброд представиха своите общини и обмениха идеи за бъдещи съвместни сътрудничества в областта на културата, спорта и ученически обмени.

Работната програма продължи с участие в Международна конференция за развитието на трансграничните отношения между различни държави като постижения, добри практики и предизвикателства.

СЮЗО представи петте европейски трансгранични програми, в които България участва, като представи проекти на общините – членове и приоритетите през период 2021 – 2027 г.
Предстоят срещи с ръководствата на Окръжното събрание на Боршод-Абауй-Земплен, Унгария и Община Рожнава, Словакия, на които ще се търсят възможности за надграждане на партньорствата с общини от Югозападна България и бъдещи съвместни инициативи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене