„ДГС Самоков” сезира Районната прокуратура в града заради установени нарушения в горите край с. Поповяне

Да бъде извършена проверка от Районна прокуратура Самоков за разкриване и залавяне на нарушителите, извършили незаконна сеч в държавни и частни гори. В сигнал до прокуратурата директорът на „ДГС Самоков” инж. Александър Кроснев посочва, че на 14 март горски служители констатират нарушения в землището на с. Поповяне.

Три от подотделите – 540 „д, л“ и 544 „ж“ са държавни горски територии, а подотдел 544 „е“ е частна собственост. При ежедневния си обход горските забелязват следи от товарен автомобил, водещи до цех за преработка на дървесина в края на с. Белчин. Тръгват по следите на автомобила в обратна посока и стигат до местността Турски дол. Там забелязват група роми, сред които и стар техен познайник. На място е установена сеч на дървесина без контролна горска марка и без издадено позволително, като за констатираното нарушение е съставен протокол.

След като поемат от мястото на нарушението в посока към с. Белчин горските служители виждат, че срещу тях идва същата група роми. На въпрос къде са тръгнали отговарят, че началникът им ги е пратил в местността Турски дол да отсекат няколко дървета на пътя.
Обемът на незаконно отсечената дървесина възлиза на 39 куб. метра. От тях 28 куб. метра е едра строителна от бял бор, 3 куб. метра – средна строителна бялборова дървесина и 8 куб. метра едра строителна дървесина от смърч. Стойността на отсечената дървесина общо е 4 560 лв. без ДДС.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене