Община Дупница кандидатства с проекти за Самораново и Бистрица

Община Дупница внесе документите пред ПУДООС, с които кандидатства за финансиране на два проекта по „Чиста околна среда“. Всеки един от проектите е на стойност 15 000 лева, колкото е максималната допустима стойност отпускана на одобрените.

Единият проект е за село Самораново, с ремонт и изграждане на детски кът на пл.“Христо Ботев“. Предвижда се, ако бъде спечелен проектът да бъде изцяло премахната старата детска площадка и настилка. Ще бъдат закупени комбинирани детски съоръжения, изградена нова настилка, монтирани пейки и кошчета, затревяване и облагородяване на прилежащия район.

Другият проект е за село Бистрица и включва изграждане на зона за игри и спорт на открито. За целта е предвидено пространство на площада на селото. Ще бъде изградена бетонова основа, ударопоглъщаща настилка, монтирани пейки и кошчета, както и закупени и монтирани комбинирани фитнес уреди.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене