проекти

84 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничните райони на България и Гърция

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество „(Interreg VI-A) Гърция-България“ 2021-2027 г. Чрез нея двете съседни държави ще могат...

Андрей Кадишев проведе среща със зам.-министъра на МРРБ Деляна Иванова във връзка с проекти в Момчиловци и Смолян

Вр.и.д. „Главен секретар на Областна администрация-Смолян“ Андрей Кадишев проведе среща в МРРБ със зам.-министър Деляна Иванова. Темата бе цялостната...

Владимир Москов: България и Северна Македония трябва да увеличат държавната помощ за трансгранични проекти

За да засилим още повече изградените вече добри връзки между местните власти на двете държави, трябва правителствата на България...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене