Успешна 2021 г. за ОбС-Гърмен отчете председателят Денис Шенгов

2021 г. е била успешна за Общински съвет Гърмен, според анализа на резултатите, направен от председателят Денис Шенгов. Само едно решение е било върнато от областният управител и то заради техническа грешка. Всички останали, решения са потвърдени и това е знак за добре свършена работа, според председателят.

2021 г. година премина под знака на пандемията, поради което повечето заседания на съветниците са проведени в онлайн среда. Това донякъде е затруднило работата на местните законотворци, които смятат, че е най-добре заседанията да протичат присъствено и очи в очи.

Денислав Шенгов не пожела да открои кои проекти на община Гърмен, подкрепени и с решения на Общинския съвет, са най-важни, но все пак отбеляза съвместния успех с Общинска администрация по отношение на сметосъбирането и сметоизвозването. При помняме, че за целта бяха закупени два специализирани автомобила и голямо количество еднофамилни кофи, и тази дейност вече не се възлага на външни фирми.

Изборите за президент и депутати също са оказали влияние върху работата на съветниците, да са по-дейни, смята Денис Шенгов. Той се надява, че след като вече има редовно правителство, това ще се отрази благотворно и върху работата на съветниците.

По отношение на разпореждането с имоти общинска собственост, председателят смята, че осъществените сделки за продажби или отдаване под наем са осигурили добри приходи в общинската хазна.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене