Столичен еко-инспекторат предава опит на колегите си в Благоевград

Служители в звено „Инспекторат“ към дирекция „Екология и чиста среда“ при Община Благоевград ще заимстват добри практики от Столичен инспекторат. За целта в областния център на Пиринско ще пристигнат представители на отдели и сектори към звеното в София. Обучението ще бъде в рамките на ден, като същото е насрочено за 11.11.2021 г, в зала „22 септември“. Целта е повишаване на компетенциите на служители към „Инспекторат“ при Община Благоевград, както и обмяна на идеи, които да усъвършенстват процеса на работа, чрез което да бъдат постигнати по-добри резултати от дейсността.

Столичен инспекторат е създаден през 2000 г., като към онзи момент е единствен по рода си на национално ниво. Заради ефективната му дейност, част от Общините в България, пристъпват към създаването на инспекторати по същия модел. В края на м. юли 2021 г., по предложение на кмета Илко Стоянов, бе основано и звено „Инспекторат“ и към общинска администрация – Благоевград.

Съгласно правомощията си, Инспекторатът осъществява контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Благоевград, на нормативните актове на ОбС, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Община Благоевград, когато такива функции са му възложени от Кмета или от общински съвет. Същевременно с това, Инспекторатът съдейства в рамките на правомощията си и на всички лица на територията на община Благоевград при предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене