Община Дупница приема заявления за отпускане на месечни стипендии за деца и младежи

Община Дупница напомня, че от 1 ноември се приемат заявления на деца и младежи за месечни стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница.

На предстоящата сесия ще бъдат разпределени последните три месечни стипендии за 2021 г.

Даровитите деца могат да подават своите заявления до 30 ноември /включително/ в деловодството на Община Дупница.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене