Общинският съвет на Гърмен ще заседава онлайн

На предстоящото си редовно заседание общинските съветници в Гърмен ще приемат план за интегрирано развитие на община Гърмен за периода 2021 – 2027 година.
Очаква се да бъде приет и уточнен годишен план, както и отчета за изпълнение на бюджета за 2020 година.
Дебати е възможно да предизвика въпросът за определяне размера на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове и кметски наместници на населени места в общината.
Заседанието ще се проведе онлайн чрез електронната платформа ZOOM

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене