Още пари за МИГ в Неврокопско

Местната инициативна група Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово получи допълнителна сума в размер на 799 000 лв. за финансиране на проекти и 114 000 лв. за текущи разходи и популяризиране на Стратегията. Предстои подписване на допълнително споразумение, след което МИГ в Неврокопско ще може да провежда процедури за кандидатстване с проекти.
Всичко това става възможно след като министърът на земеделието разписа специална заповед. Гоцеделчевската МИГ е една от общо 63 групи в страната, одобрени за допълнителен финансов ресурс. Събитието бе отбелязано с официална церемония по връчване на заповедта на министър Христо Бозуков в сградата на земеделското министерство.

.

.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене