Дебатът за поскъпване на синята зона в Благоевград отложен за септември

В началото на този месец Управителят на „Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД предложи промени в предоставяните от дружеството услуги, част от Приложение № 3 „Други такси и цени за тях, по решение на ОбС“ към Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Благоевград.

В искането си Васил Атанасов предлага завишаване на цените за синя зона и полазване на паркомясто, което от своя страна предизвика и известно напрежение сред обществеността. Предвид на това, че бе направено и отделно предложение за промяна в наредбата, на провелия се председателски съвет преди редовното заседание на Общински съвет Благоевград, членовете му отложиха разглеждането на точката за следващата сесия през месец септември.

Кметът на Благоевград Илко Стоянов направи изказване извън днешния дневен ред, което касаеше въпросното предложение.

„Искам само да кажа, че по тази тема сме на едно мнение с вас, общинските съветници. Аз и моят екип също сме против повишаване на цените на парче, без да има ясна концепция как ще се развива дружество „Паркинги и гаражи””, обясни градоначалникът.

Той допълни, че още, когато е получил предложението от Васил Атанасов, е провел разговор с него, в рамките на който е обяснил, че е против и че това няма да реши проблемите с паркирането в Благоевград.

От своя страна председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков обясни, че дебат по тази тема ще има на следващото заседание на местния парламент, където от общинска администрация ще могат да изложат своите разсъждения по темата. Повод за изказването му станаха думите на кмета Илко Стоянов, който заяви, че е удовлетворен от това, че точката е била отхвърлена от Председателския съвет.

„Председателският съвет реши всички предложения по темата да бъдат обединени и разгледани на следващото заседание на Общински съвет Благоевград през месец септември. Предложението не е изцяло изхвърлено, тоест то няма да остане „на трупчета”, а ще бъде дискутирано още следващия път. Ние нямаме право да отхвърляме за разглеждане предложения, по които имаме постъпили преписки”, коментира още председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене