Ексклузивно! Румен Томов уплашен! Албина Анева го изобличи в поредната афера!

Колко са новоназначените в общинска администрация?

На нова порция въпроси трябва да отговаря кметът на Благоевград – Румен Томов.

Общинската съветничката от ПП МИР и единствен неин представител Албина Анева – Томова входира писмо до градоначалника, с което задава въпроси относно назначенията в Община Благоевград след встъпването на Томов като кмет.

В писмото си Томова пита:

Колко човека от работещите в администрацията и второстепенните разпоредители са освободени, независимо под каква форма от датата на встъпването в длъжност на Кмета до момента на отговора, като се посочат поименно, заеманата длъжност, правното основание за напускане и датата на заповедите за освобождаване?

Колко са новоназначените в общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджета лица, на какво правно основание и на какви на длъжности?

Каква е общата численост на състава на Общинска администрация и числеността на допълнителните щатни бройки на местна издръжка? Каква е числеността на персонала на всяко общинско дружество/ предприятие/, както и колко и кои са лицата, които имат сключени граждански договори за услуги с Общинска администрация Благоевград и общинските дружества/ предприятия към настоящият момент?

Има ли незаети работни места в общинската администрация и общинските дружества и за какви позиции?

Припомняме, че относно съкращенията и назначенията в Общината – тема, будеща различни емоции в обществото, кметът направи коментар на последната си пресконференция от 7.02.

В заслужена почивка излизат кадрите в пенсионна възраст, а на тяхно място сядат млади специалисти, каза Томов.

„За тази практика получавам одобрение от хората“, подчерта кметът като заяви още, че се очаква 5% от администрацията да бъде съкратена. А пък за самата работа на администрацията градоначалникът каза, че тя се е подобрила откъм комуникация с гражданите.

„Никога не съм казвал, че няма да прекратявам договори, а че ще работя с професионалисти“, заяви кметът в отговор на спекулациите за предизборните му обещания.

Имах служители, които представяха служебна информация на медии, което е недопустимо, каза Томов и допълни, че първата заповед за освобождаване, която е подписал, е на юриста на Общината с мотива: „Той не работеше нищо друго освен срещу мен!“.

Съвсем наскоро се проведе и конкурс за секретар на Общината – за който имаше четирима кандидати – Мария Стойнева, Силвия Свиленова, Светлана Узунова и Ивайло Велков. Стойнева пое поста, наследен от София Янчева.

Кандидати за директори на ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ бяха Стоян Христов и Станислава Иванова. Иванова пое ръководният пост, където досега бе Антония Методиева.

За ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ отговаря досегашният зам.-кмет Иво Николов.

Директор на ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ“ е Венелин Трошанов, а негов колега в ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА“ е Костадин Шумантов.

И тримата кандидати бяха единствени в обявените конкурси.

Както вчера Топ Преса  писа, до кмета са входирани и въпроси от Инициативния комитет за чист въздух в града.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене