Изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци в Перник под въпрос

сметище

Изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци в Перник може да спре поради липса на финансиране, съобщи кметът Росица Янакиева. Работата на Фонд ФЛАГ, който кредитира екопроекти на общините, е блокирана докато не се възстановят плащанията по екопроектите от държавния бюджет. Те пък са спрени от края на февруари, след като от ноември м.г. Европейската комисия замрази плащанията по програмата, заради нарушения при обществените поръчки. Очаква се Фонд ФЛАГ да вземе кредит от банкова институция, с който да попълни портфейла си, каза Янакиева. За да не спре работата по депото обаче, кметът внесе докладна в Общинския съвет, с която иска да й бъдат делегирани права да кандидатства за финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към екоминистерството. Има законова опция ПУДООС да отпуска безлихвени кредити на общините при реализация на подобни екопроекти. Янакиева се надява, че след 17 юли пакетът от документи да бъде внесен през ПУДООС.

bnr.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене