Официално стартира изграждането на Център за работа с деца на улицата в Кюстендил

Община Кюстендил организира Официална церемония – „Първа копка“ за ефективен старт на строително – монтажните работи по проект BG16RFOP001-1.030-0006-C02 „Изграждане на Център за работа с деца на улицата“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Церемонията ще се проведе днес, 30. май2019г. от 11:00 часа на ул. „Власина“ № 3 в областния град.

Капацитетът на Центъра ще бъде в рамките на 30 деца на възраст от 7 до 18 години. 15 човека ще бъде персонала. В Центъра ще бъдат приемани деца, които са в риск -живеят на улицата, жертви на насилие, принуждавани да работят и др.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене