Обучение на възрастни хора от Плетена и Сатовча как да се спасяват при наводнения и други бедствия

54 мъже и жени от сатовчанските села Плетена и Кочан са на двудневно обучение  в София. Те са   включени в  проекта на Противопожарна охрана  за повишаване на капацитета на национално ниво  за действия при наводнения и последващи кризи , чрез създаване и развитие на необходимата  инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Р. България за защита при наводнения и други бедствени ситуации .

Проекта е насочен  предимно към по- възрастни хора  от цялата страна .

Вчера , групата  от  Плетена и Кочан слушаха   интересни лекции, специално за защита при наводнения , а днес имат практически  обучения . Всички облечени в специални екипировки се учат да се спасяват във водна стихия  с надуваеми  лодки .Въпреки възрастта си , и жените и мъжете  от сатовчанските села Плетена и Кочан  се справят перфектно , коментираха лектори и организатори .

Проекта осигурява на  участниците в обучението  всичко необходима  и пълен пансион по време на обучителният им престой в столицата .

Общата стойност на мащабния проект е на стойност 32 067 823,76 лв. от които 33 189 150,22 лева от Европейския кохезионен фонд и 5 858 679,34 лева  Национално финансиране .

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене