Черна сила убива на Попови ливади?

Млад моторист изпържен на местността Добро поле, над курортното село Попови ливади. На шокираща наход­ка попаднаха семейство от Гоце Делчев в местността Попови ливади. Открили труп на мъж, незабавно е изви­кан полицейски екип и екип на Спешен център, но мъжът бил мъртъв. Човекът се оказа от село Чучолигово. Тези случаи смразиха обществе­ността в град Гоце Делчев и региона и създадоха от­ново легендите за черните сили върлуващи на иначе прекрасното планинско ку­рортно място, днес село. От година насам и в редак­цията на градския вестник, постъпват сигнали, разкази на хора, уверени че нещо се случва там, но повечето ми­нават в графа. „щуротии“ и „евтини сензации“. Фактите обаче не са на страната на неверниците. Припомняме: Миналата година вестник Градът – Гоце Делчев, , пуб­ликува потресаваща снимка на турист от града, който я изпрати в редакцията със съобщението, че е снимал призрак. Снимката, разбира се, разбуни много духовете в обществото, изказаха се уважавани доктори, общественици, дори следователи… Едни категорично отрекоха на снимката да има нещо паранормално и заявиха, че това е оптическа измама, други обаче не искаха да се отрича нещо, което не познаваме и допуснаха, че на фотоса има нещо паранор­мално… Уважаваният педиатър доктор Иван Стаменов с корени от село Делчево дори сподели легенда за окървавена влашка сватба по хайдушко време, случила се на местността Крива река на Попови ливади. Имахме и реакция от напълно трезва и нормална жена, която твър­ди, че е видяла нещо подоб­но на местността „Пункта“ на Попови ливади, дори го заснела, но от ужас изтрила снимката и се зарекла повече да не стъпва в курортното село. На поканата от страна на Топ Преса за интервю и да разкаже нещо повече по темата, тя отказа с ар­гумента, че била увере­на, че ще я сметнат за луда.

Едно бе сигурно и потвърдено дори от слу­жителя на МВР – Геор­ги Андонов – снимката на призрака не е мани­пулирана. Можа да е оптическа аномалия, но не и ко­лаж. Темата още витае в публич­ното прос­транство, а мненията по нея са от „осанна“ до „изтрийте я“. Имаме и реакция от госпожа Донкова от село Мосомище, която ни кори, че изобщо сме я публикували. „Ясно е, че може и да има нещо там, но защо го пишете, само плашите хората…“, пише ни тя в социалните мрежи. Да, ама явно е писано да се говори по темата. Първо, за­щото видяхме че има опре­делен таргет от хора, които силно се вълнуват доколко са призрачни ливадите на Папаз чаир, и второ, защото темата определено е на път да превърне курортното село от най-мразеното от страхли­вите до най-посещаваното от страна на търсачите на сини усещания. Има ползи, значи ще нищим.

ПРИЗРАК ИЛИ ДЕМОН?

Не се наложи много да ни­щим, а само да коментира­ме темата във Фейсбук, за да получим писмо от жена, представяща се като Росица Николова. На електронната поща на Топ Преса тя ни из­прати писмо и нова снимка – този път, по думите й, на „вам­пир“ на Попови ливади или по-точно, близо до чешмата на Крива река. „Дълго време се чудех дали да ви пиша или да ви пратя тази снимка. Но ето, реших се. Има я, истин­ска е и ви я пращам…“, пише ни виртуалната Росица – не знаем обаче доколко е реал­на. На изпратената снимка до редакцията на вестник Топ Преса – югозападният таблоид, ясно се вижда, че плътно в дясно малко зад дървото стои нещо като съ­щество с ужасяваща глава, протегнало две ръце. Кръвта ни се смрази. Проверихме снимката – експертите на нашата медия не успяха да уловят манипулации.

ДОРИ МОБИЛНО ПРИЛО­ЖЕНИЕ ЗАСНЕ „ДЕМОН“ НА ПАПАЗ ЧАИР:

Никога нямаше да обър­нем сериозно внимание на снимката която ни изпрати нашия читател Владимир Ва­силев, чрез социалните мре­жи ако не ставаше въпрос пак за село Попови ливади и пак да се повдигне темата за „духове“ и „демони“ там. Миналата година, пак бяхме разпънати на кръст, защото повдигнахме жълтата тема и публикувахме подобни сним­ки, изпратени ни от наши читатели. Дори вестник Гра­дът – Гоце Делчев попадна в епицентъра на трусовете от общественото мнение, свързани с ексклузивната „новина“ , свързана с пита­нето – дали броди призрак или дух или нещо паранор­мално на село Попови ливади. Накратко ще припом­ним, че Топ Преса публикува снимка, която определено събуди голям интерес. Турист и наш читател твърди, че съвсем случайно заснел нещо… нещо, което не прилича на същество или по-точно на земно същество, което не видял, докато прави снимката. То се появило при свалянето на снимката от картата памет на дигиталния му фотоапарат… така твърди човекът пред медията. Въпросът е – броди ли дух, призрак или някакво паранормално същество из курортното село Попови ливади или не…

КЪДЕ Е ИСТИНАТА?

Държим тук да повторим: познаваме споменатите ав­тори, изпратил ни снимката с име Росица само по имейла й – rossita56@mail.bg…А ДРУ­ГИЯ ПО НЕГОВАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА Друго за нея и произхода на снимката засега не знаем. Може би е поредната оптическа измама, но ние сме длъжни да проверим всичко и да публикуваме информацията, с която разполагаме. Най-много заради разказите на доктор Иван Стаменов от Делчево, който пред вестник Градът миналия месец сподели следното:

„И като как така някой човек, без да има нещо фрапиращо пред себе си, ще извади фотоапарата, за да снима в подобно време? Според мен снимката не е фотомонтаж. Най-лесно е да отхвърляме нещо, което не разбираме. А има толкова много факти, които са доку­ментирани и са останали до днес необяснени от науката. Очевидно не ни е дадено да знаем на този етап. А конкретната снимка ме накара да се замисля за една ис­тория, която чух някога от един старец от с. Делчево. Той ми разказа за преда­телството, извършено от хо­рата във влашкото село на „Папаз чаир“ спрямо четата на Чернопеев. Станало е по времето на т. нар. „Петрички инцидент“, когато гърците стигат до Добринище. На­шата отбранителна линия първоначално е била разпо­ложена по пътя от Неврокоп за Папаз чаир. Власите сабо­тирали всячески, като дори обърнали няколко оръдия в пропастта. Чернопеев влязъл в селото и поискал да му бъдат предадени виновните. Докато го баламосвали, първенците пратили хора, които по тайни пътеки довели гръцка войска от Неврокоп, която обкръжила селото и четата… Четата се измъкнала с бой от обкръжението, но след време се случило нещо страшно… Тръгнала голяма сватба от Папаз чаир през Крива река по посока към па­рилската седловина. И там, сред вековната гора, сватба­рите били обкръжени. Веро­ятно знаете какво е станало после… А това, което виждам на снимката, ми прилича на булка…“.

Написаното е по повод пър­вата снимка на въпросния „призрак“. Вампирът обаче е сниман именно на местност­та Крива река, което още тол­кова ни втрещява и направо ни плаши съвпадението…

НОВ ЗАБРАВЕН КРЪВЕН СЛУ­ЧАЙ НА ПОПОВИ ЛИВАДИ:

Известно време след това наши читатели ни напомниха случая и с Юсеин Муса, кой­то бил зверски пребит и жив запален именно на Попови ливади преди доста години. Преди реконструирането на пътя, дори имало паметник на лобното му място. Връщат ни и назад в годините – убий­ството на Яне Сандански също е било на папаз чаир, който не било никак случай­но и доказвало, че смъртта обитава това място и привли­ча с присъствието си.

Как да си обясним нелепа­та смъртта на двама млади, здрави и прави мъже, случи­ли се за около един месец? Безбожието ще ни свърши и ни превръща в жертви, редно е религиозните представите­ли да се намесят и да дадат становище – да се направи водосвет, курбан или да се засили строежа на храмове в региона, пишат ни нашите читатели. Въпросите са зада­дени, всички мнения споде­лени, коментара оставяме на Вас, уважаеми читатели. ­

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене