Природолюбители притеснени! Изчезнаха врабчетата в Гоцеделчевско

Природолюбители от Гоце Делчев и страната са изключително притеснени от тенденцията за намаляване на популацията на врабчетата. За последните 10 години тя се е „стопила“ с около 30 процента, съобщи за „Струма“ председателят на Българско движение за защита на природата /БДЗП/, клон Гоце Делчев, Димитър Попов.

„Изключително сме притеснени от данните, които получаваме през тези 10 години. Установихме тази тенденция благодарение на мониторинга на обикновените видове птици, който се провежда от 2004 година насам всяка година без прекъсване. Именно затова стартирахме и инициативата „Ние броим врабчетата“, която се проведе на 8 април тази година в цялата страна. Преброяването на врабчетата ще е ежегодно“, обясни той.

По думите му, основната причина за намаляването на популациите на трите вида врабчета, които се срещат в България – полско, домашно и испанско, е човешката дейност. Ползването на отрови в селското стопанство, застрояването и замърсявате на въздуха оказват изключително негативно влияние върху разпространението им, твърди орнитологът.

„Шумът в населените места също оказва влияние, тъй като птиците не могат да чуят малките си и не ги хранят достатъчно. В резултат на това много от тях загиват. Времето също може да е фактор при температури под минус 20 градуса“, коментира председателят на орнитоложката организация в южния град.

Той и колегите му са забелязали и един друг странен и притеснителен факт – към този момент славейчетата все още не са пристигнали. Причината за това е отново студеното време.

„Те пристигат, когато се повиши среднодневната температура. Когато тя стане около 20 градуса, ги очакваме. Може би след три седмици и това ще се случи“, уточни природолюбителят.

Междувременно в събота стартира 14-ото издание на мониторинга на обикновените  птици в региона и страната. Местният клон на дружеството ще се включи в инициативата, като направи преброяване на широко разпространените видове гнездящи птици в района на село Копривлен. Такова ще се проведе и в село Огняново.

Целта на мониторинга е да се установят популациите на отделните видове птици. Повечето от площадките (квадрати метър на метър), на които ще се извършва преброяването, са в земеделски райони, но има и такива в горски и на по-голяма надморска височина. Вследствие на това ще се реши какви политики да се предприемат за запазване на видовете. Например ограничаването на торовете и пестицидите.

Димитър Попов допълни, че общият брой на квадратите са около 100 в цялата страна.

„Периодът на преброяването е толкова дълъг, защото се прави едно преброяване в площадките, след това още едно месец по-късно“, разясни той.

„Най-често срещаните видове гнездящи птици в региона са селска, градска и червенокръста лястовица, полско и домашно врабче, овесарка, чучулига, славейче и кукувица“, обобщи Димитър Попов.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене