„Пирин“ има нов директор, но още няма треньор

пирин гоце делчев стадион

Два дни след из­бора на нов Упра­вителен съвет ста­на известен първия нов в оперативното ръководство на неврокопчани. Това е доскорошният член на управата Коста­дин Гуцев, който ще наследи на поста из­пълнителен дирек­тор Асен Трендафи­лов, който се оттегли заедно с доскорошния председател па клуба Антонио Сакаджийски. Назна­чаването му остава само формалност, след като бившият футболист на „Пи­рин“ (Гоце Делчев) се срещна с новия шеф на неврокончани Благомир Томов. Па срещата те уточ­ниха и последните подробности за бъ­дещата му работа. Новината потвърди и самият Костадин Гуцев, който обаче бе крайно лакони­чен. „Няма да давам никакви изявления към настоящия мо­мент. Тепърва пред­стои да се запозная със състоянието в клуба. Предстои ни да работим, пред­стои началото на подготовката, уто­чняването на нейни­те етапи и още доста

неща, които трябва да се свършат. Има време да давам изя­вления“ – коментира новият шеф. Гуцев е познат на местните фенове, а и не само на тях. Той е бивш футболист на отбора и има сериозен опит в първенството на съседна Македония. Там в средата на 90-е години той облича­ше екипа на елитния „Тиквеш“ (Кавадарци). В отбора е и си­нът му Любомир Гу­цев, който е една от основните фигури на гоцеделчевци. На новия си пост той евентуално ще рабо­ти с друг бивш със­тезател на тима Иван Близнаков, който от 9 години е член на ръководството. До момента той заема­ше поста спортно- технически дирек­тор и бе поканен да продължи да бъде на същата длъжност и занапред.

Пред новата уп­рава остава отво­рен въпросът за треньорския пост в „Пирин“, коментира новият изпълните­лен директор. Това е причината управата да отложи старта на предсезонния под­готвителен цикъл,

който първоначално бе обявен за 13 яну­ари. Коментират се имената на Веселин Великов и старият познайник на мест­ните фенове Йордан Боздански. На новия треньор ще е отго­ворността относно евентуалната селек­ция, както и оформя­нето на програмата за зимната подготов­ка. До тогава темата напускащи, остава­щи и нови футбо­листи няма да бъде коментирана. Засега единственият, който е сигурен в жела­нието си да смени клубната си принад­лежност е Веселин Марчев, за когото се твърди, че може да премине в „Левски“. През последните ня­колко дни обаче се тиражира и инфор­мация, че той може да напусне Бълга­рия, за да заиграе в чуждестранен клуб.

Вестник „Хроника“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене