тютюн

Световно известните сортове „Басми“ и „Неврокоп“ загиват и никой не прави нищо от години….

Почвеното разнообразие в Гоцеделчевския район благоприятства разнообразното селско стопанство. В равнината ни се отглежда тютюн (световно известната” неврокопска басма”),...

Браншовици настояват за свикване на спешен Консултативен съвет по тютюна

Националната асоциация на тютюнопроизводителите, НАТ-2010, входира писмо до земеделския министър Кирил Вътев, относно искане за провеждане на Консултативен съвет...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене