програма

84 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничните райони на България и Гърция

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество „(Interreg VI-A) Гърция-България“ 2021-2027 г. Чрез нея двете съседни държави ще могат...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене