хора с увреждания

Ръководителят на Социалното звено в Община Симитли Ивайло Гоцев: Отношението е най-важно при грижата за хора с увреждания

Отношението е най-важно при грижата за хора с увреждания, каза в интервю за БТА ръководителят на Социално звено – Симитли Ивайло...

ТЕ СА СРЕД НАС – БУДНАТА СЪВЕСТ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО НЕВИДИМИТЕ ГЕРОИ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Проект: Социално Агро-предприемачество за хора с увреждания в транс-граничния регион е финансиран по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А...

/ВИДЕО/ Как се създават предприятия за заетост на хора с увреждане се обучаваха българи и македонци

Обучителен семинар по проект „Изграждане на мрежа за социално предприемчиво“, проведе Бизнес инкубатор Гоце Делчев. Проектът се реализира по...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене