горите

МОДЕРНИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ГОРИТЕ ОБСЪЖДАХА НА СЪВЕЩАНИЯ В ЮЗДП

  Приключиха ежегодните съвещания по стопанисване на горите, организирани от Югозападното държавно предприятие съвместно с Регионалните дирекции по горите...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене