Станислава Иванова

Съдът върна на работа бившия шеф на юристите в Община Благоевград Станислава Иванова

Вр.и.д. директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” Станислава Иванова спечели в Административен съд – Благоевград делото, което водеше заради...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене