младежки център

Кметът инж. Огнян Атанасов представи проекта „Младежки център – Кюстендил – ключов фактор“за по-добро бъдеще“

„Това е един прекрасен проект, който ще предостави множество възможности за младите хора в община Кюстендил. Периодът на изпълнение...

ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР-СМОЛЯН“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Младежкият център ще се помещава в северното крило на изгорялата сграда на Техникума по дървообработване и облекло, която ще...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене