септември 12, 2023

В ЮЗУ „Неофит Рилски“ бе представена изложбата „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“

Изложбата „Българският жестов език – пълноценно общуване за всички“ беше представена в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Тя е организирана...

Представиха резултатите от изпълнението на проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“

Дирекция „Национален парк Рила“ проведе заключителна пресконференция по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, която...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене