август 11, 2021

Съвместни проекти между Община Благоевград и Югозападния университет бяха договорени на среща днес между кмета на община Благоевград Илко Стоянов и проф. д-р Борислав Юруков, ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“

На среща в присъствието на Дамян Качулски – директор на дирекция „Образование и иновации“ към Община Благоевград, Диана Стефанова...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене