Комисия ще определи седем съдебни заседатели от община Сапарева баня към Районен съд – Дупница

С решение от последната си сесия Общински съвет – Сапарева баня откри процедура по набиране на документи за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Дупница. За целта бе определена Комисия, която да разгледа и определи кандидатите, които да бъдат предложени за утвърждаване от ОбС – Сапарева баня.

Седем е броят на съдебните заседатели, които ще бъдат избрани от община Сапарева баня към Районен съд – Дупница. Срокът за подаване на документи е 14-дневен и започва да тече от 3 ноември до 16 ноември 2016 г. включително. Мястото за подаване на документи е при техническия сътрудник към ОбС – Сапарева баня /сградата на Общинска администрация, ет. 3, в деловодството на Общински съвет/.

След изтичане на  14-дневния срок, Комисията ще разгледа и определи кандидатите, които ще бъдат предложени за утвърждаване от Общински съвет. Кандидатите трябва да подадат лично документи за участие в процедурата.

Необходимият набор от документи, както и условията за кандидатстване, могат да бъдат видяни на сайта на Общината, както и на информационното табло в сградата на администрацията.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене